Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις (“Όροι”)
==============================

Τελευταία ενημέρωση: 01 Αυγούστου 2018

Διαβάστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (“Όροι”, “Όροι και Προϋποθέσεις”) προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο https://www.epimikinsipeous.gr (το “Υπηρεσία”) που λειτουργεί από την Epimikinsi Peous (“εμείς”, “εμείς” ή “μας”).

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή σας και συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και τους χρήστες άλλοι που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Αν εσύ διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων και τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία. Αυτό Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνίας για την Epimikinsi Peous.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους
————————

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που είναι που δεν ανήκει ή ελέγχεται από την Epimikinsi Peous.

Η Epimikinsi Peous δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων τρίτων μερών ή Υπηρεσίες. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Epimikinsi Peous δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή ζημία που προκλήθηκε ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιου είδους περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών που διατίθενται σε ή μέσω τέτοιων δικτυακών τόπων ή Υπηρεσίες.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις πολιτικές απορρήτου των ιστοσελίδων ή των υπηρεσιών τρίτων που επισκέπτεστε.

Κυβερνητικός νόμος
————-

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδα, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Η αποτυχία μας να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα είναι θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων διατηρείται να είναι άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, οι λοιπές διατάξεις αυτών Οι όροι θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας, και να αντικαταστήσει και να αντικαταστήσει οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνίες που ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

Αλλαγές
——-

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Τι συνιστά ένα υλικό η αλλαγή θα καθοριστεί κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας μετά από αυτές τις αναθεωρήσεις αποτελεσματική, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Αν δεν συμφωνείτε τους νέους όρους, διακόψτε τη χρήση της υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας
———-

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μενού